ჰუმანიტარული დახმარება

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საქართველოს წითელი ჯვრის თანამშრომლობის ფარგლებში, მერიის ორგანიზებით, სოციალურად დაუცველ და შ.შ.მ. პირებს-55ოჯახს ჰუმანიტარული ამანათი დაურიგდა.