სოფ. ლემზაგორის სანიაღვრე არხი

სოფ. ლემზაგორში ღვარცოფისაგან, მოსახლეობის დაცვის მიზნით მიმდინარეობს რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის და ცხაურების მოეწყობის სამუშაოები.
სამუშაოებს ასრულებს კომპანია შპს ,,ტორნადომ’’. პროექტი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა 115 000 ლარით.