საკრებულოს სხდომა

 

 

 10 აპრილს ჩატარდა  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა. სხდომას უძღვებოდა  საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გაზდელიანი, ესწრებოდა მერის მოადგილე ზვიად ლობჟანიძე.

 საკრებულოს სხდომაზე:

  1. თანხმობა მიეცა  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  მერს  – გოეთეს ინსტიტუტისგან 5000(ხუთი ათასი) ევროს  გრანტის მიღების თაობაზე.

 

  1. მოწონებული იქნა 2024  წელს  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი  ინფრასტრუქტურული პროექტების  ნუსხა.