თათბირი მეწარმეებთან

✅ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერმა გია ონიანმა, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურთან ერთად გეგმიური სამუშაო შეხვედრა გამართა შ.პ.ს ,,ზაისი და კომპანიიის’’ და ადგილობრივ საზედამხედველო ჯგუფთან.
✅შეხვედრაზე განიხილეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტები.
მიეცათ მითითება პროექტებზე ტექნიკურ უსაფრთხოების, ვადებსა და შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე.
✅მერის თქმით, სამუშაოების მიმდინარეობასა და შესრულებაზე კონტროლი გახდება უფრო ეფექტური და გამჭვირვალე საზოგადოებისთვის. სამუშაოების წარმოებისთვის დადგენილ პირობებსა და ვადებში შეუსრულებლობაზე, დაიცვან კანონით გათვალისწინებული ყველა ნორმა და იმოქმედონ მხოლოდ კანონის შესაბამისად. ამ მიზნით მოხდება სამუშაოების ყოველდღიური მონიტორინგი.
+2