საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტის შერჩევის მიზნით  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაიწყო საპროექტო წინადადებების მიღება.

დასახლების საერთო კრების ჩატარების დრო.

დანართი 29,01.2023c Document – Copy – Copy (1)

საპროექტო წინადადების ფორმა.

საპროექტო-წინადადების-ფორმა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების ჩამონათვალი

პროექტების-ჩამონათვალი