მარტი 2022

  /    /  მარტი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი გია ონიანი, მერის მოადგილე ბერდია ჩანქსელიანი და მერის წარმომადგენლები ხოფურის, ხელედისა და