ტურისტული მარშუტის მოკვლევა

DMO-ს (ტურისტული დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია) და ტურიზმის განვითარების ცენტრ ,,ლაილას”-ს ხელშეწყობით ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, მთა გოლდაშში, დასრულდა ახალი ტურისტული მარშუტის მოკვლევა. მარშუტი განკუთვნილი იქნება როგორც საფეხმავლო ასევე საცხენოსნო ტურების მოსაწყობად. 2022 წლის შემოდგომაზე დაგეგმილია მარშუტის მონიშვნა და მარკირება ეროვნული სტანდარტის მიხედვით.