სხდომათა ოქმები

  /  სხდომათა ოქმები

ბრძანება_ბ96.962401227

ბრძანება ბ96.962401226

2024 წლის ,,სოფლის პროგრამის” სამუშაო ჯგუფი

სოფლის საერთო კრებების განრიგი s

2023 წლის ,,სოფლის პროგრამის” ბრძანებები

საერთო კრებების გამართვის დრო

2023 წ. სოფლის პროგრამაზე სამუშაო ჯგუფის შექმნა

ბრძანება 2023წ. სოფლის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროეწტების ინიცირების შესახებ

საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპროექტო წინადადებების ნუსხა 2021 წლის.

2021 წლის საპროექტო წინადადებების ნუსხა

პროგრამის სხდომათა ოქმები 2021წ.

ხაჩეში
ჭველფი
ჭველიერი
წანაში

ცხუმალდი

შტვილი

ფაყი

ფანაგა

ტვიბი

საყდარი

მუწდი

მანანაური

მამი

ლეუშერი

ლესემა

თეკალი

დურაში

ბულეში

ბავარი

ხოფური

წიფლაკაკია

ნანარი

მაზაში

ლამანაშური

ყარიში

მელურა

მაცხვარლამეზური

ლექსურა

ლასკადურა

კახურა

გულიდა

ბაბილი

 

 

საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპროექტო წინადადებების ნუსხა 2020 წლის.

2020 წლის საპროექტო ჩამონათვალის ნუსხა

 

პროგრამის სხდომათა ოქმები 2021წ.

სოფ. წიფლაკაკია

სოფ. ლამანაშური 

სოფ. მაზაში

სოფ. ნანარი

სოფ. ხოფური

სოფ. მაცხვარლამეზური

სოფ. ლექსურა

სოფ. კახურა

სოფ. გულიდა

სოფ. ბაბილი

სოფ. ყვედრეში

სოფ. ყარიში

სოფ. ნაღომარი

სოფ. მელურა

სოფ. ლესკადურა

სოფ. ლაღარვაში

სოფ. ლაღარვაში

სოფ. გვიმბრალა

სოფ. ხერია

სოფ. ჩუკული

სოფ. ჩიხარეში

სოფ. შკედი

სოფ. ღობი

სოფ. სასაში

სოფ. ჟახუნდერი

სოფ. ნაცული

სოფ. მებეცი

სოფ. მახაში

სოფ. მარგვიში

სოფ. ლუჯი

სოფ. ლემზაგორი

სოფ. ლეკოსანდი

სოფ. ლაშხარაში

სოფ. ლამფალაში

სოფ. ბენიერი

სოფ. შტვილი

სოფ. ფანაგა

სოფ. ტვიბი

სოფ. საყდარი

სოფ. მუწდი

სოფ. მამი

სოფ. ლეუშერი

სოფ. თეკალი

სოფ. დურაში

სოფ. ბულეში

სოფ. ხაჩეში

სოფ. ჭველფი

სოფ. ჭველიერი

სოფ. წანაში

სოფ. ცხუმალდი

სოფ. ცანა

სოფ. ფაყი

სოფ. მანანაური

სოფ. ლესემა

სოფ. ზესხო

სოფ. ბავარი