საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

  /  საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი  –  ელისო გაზდელიანი

ტელ: 598 12 28 45

ელ-ფოსტა: lentekhi.mun@gmail.com