საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

  /  საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი-ცხომარია ნინო

ტელ: 599 85 26 89

ელ-ფოსტა: ninotskhomaria@gmail.ru