სამსახურის უფროსები

  /  სამსახურის უფროსები

 

             მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები

 

 

სოზარ ბენდელიანი  მერიის ადმინისტრაციული

სამსახურის პროფესიული საჯარო მოხელე.

1 რანგის პირველადი  სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი.

ტელ:  599 85 27 04

 

 

 

 

 

ლევან ლიპარტელიანი -მერიის ინფრასტრუქტურის,

არქიტექტურისა და სამშენებლო ზედამხედველობის

სამსახურის პროფესიული საჯარო მოხელე,

1 რანგის პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი.

ტელ:  595 08 51 00

 

 

მედიკო ხვისტანი -მერიის განათლების,

კულტურისა და სპორტის განვითარების,

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის

სამსახურის პროფესიული საჯარო მოხელე,

1 რანგის პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი.

ტელ:  599 85 26 85

 

 

 

 

ტარიელ აფაქიძე -მერიის იურიდიული

სამსახურის პროფესიული საჯარო

მოხელე. 1 რანგის პირველადი

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

ტელ:  599 85 27 23

 

 

 

 

 

ბაჩუკი გაზდელიანი -მერიის ეკონომიკური

განვითარების, სამსახურის პროფესიული

საჯარო მოხელე. 1 რანგის პირველადი

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

ტელ: 577 38 10 90

 

 

 

 

 

ტახუ ჩანქსელიანი- მერიის საფინანსო საბიუჯეტო

სამსახურის პროფესიული საჯარო მოხელე.

1 რანგის პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი.

ტელ:  599 85 27 02

 

 

 

 

 

გერმან ქურასბედიანი- შიდა აუდიტის სამსახურის

პროფესიული საჯარო მოხელე.

1 რანგის  პირველადი

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ტელ:  599 85 27 28

 

 

 

 

 

 

ხათუნა  ლიპარტელიანი -მერიის ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის სამსახურის პროფესიული

საჯარო მოხელე. 1 რანგის პირველადი

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

ტელ:599 85 27 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზურაბი ლიპარტელიანი- მერიის სამხედრო

აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის

პროფესიული საჯარო მოხელე.  1 რანგის

პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.                                  ტელ: 599 85 27 58