საკრებულოს წევრის მიერ აღმასრულებელ ორგანოს თანამდებობის პირებთან შეხვედრები

  /  საკრებულოს წევრის მიერ აღმასრულებელ ორგანოს თანამდებობის პირებთან შეხვედრები