საკრებულოს კომისიების სხდომის ოქმები

  /  საკრებულოს კომისიების სხდომის ოქმები

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია;

ოქმი N6

ოქმი N-4

ოქმი N-3

ოქმი N-2

ოქმი N-1

 

სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია;

 

 ოქმი N03

 ოქმი N1

 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია;

 

 

 

სოციალურ საკითხთა კომისია;

 

ოქმი N-01

 

 

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია;

 

ოქმი N 01 2024 წ.

 

 

 

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება_დემოკრატიული საქართველოსთვის”

 

ოქმი N-02      N-02

ოქმი N-01      N-01