ლენტეხის საპატიო მოქალაქეები

  /  ლენტეხის საპატიო მოქალაქეები

ლენტეხის საპატიო საპატიო მოქალაქეები:  

თემური  ბაბლუანი,

გურამ  გუნავა,

ვახტანგ  ონიანი,

დიმიტრი აბდუშელიშვილი.