კომისიის სხდომაზე თანამდებობის პირის სავალდებულო დასწრება

  /  კომისიის სხდომაზე თანამდებობის პირის სავალდებულო დასწრება