კომისიები

  /  კომისიები

1. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია:

 

სოსო ავალიანი – კომისიის თავმჯდომარე – ტელ: 598 74 17 68
;

იაკობ გაზდელიანი – კომისიის წევრი;

ზურაბ ონიანი – კომისიის წევრი;

 

 

2. სოციალურ საკითხთა კომისია:

 

ზურაბ ონიანი – კომისიის თავმჯდომარე – ტელ: 591 81 23 83
;

დალი ტვილდიანი – კომისიის წევრი;

კახა ლიპარტელიანი – კომისიის წევრი;

 

 

3. სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია:

 

თორნიკე გასვიანი – კომისიის თავმჯდომარე – 599 76 07 93
;

ლამზირა გუგავა – კომისიის წევრი;

მურადი ჩანქსელიანი – კომისიის წევრი;

 

 

4. საფინანსო საბიუჯეტო კომისია:

 

ლამზირა გუგავა – კომისიის თავმჯდომარე – 551 87 79 97
;

გიორგი გაზდელიანი – კომისიის წევრი;

მევლუდ ლიპარტელიანი – კომისიის წევრი;

მარეხ ონიანი – კომისიის წევრი;

 

 

5. ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია:

 

დალი ტვილდიანი – კომისიის თავმჯდომარე- ტელ: 598 49 29 22

თორნიკე გასვიანი – კომისიის წევრი;

სოსო ავალიანი – კომისიის წევრი;

ნინო ბენდელიანი – კომისიის წევრი;