აუქციონები

  /  აუქციონები

2023 წელს საპრივატიზებოდ გამტანილი იქნა და გაიყიდა შემდეგი ქონება:

ა) NISAN NAVARA-გიყიდა

ბ) VAZ 2121-გაიყიდა (ნივა)

გ) TOYOTALANDKUIZER-გაიყიდა

დ) TOYOTA HILUX-გაიყიდა

ე)XIM-2956- AR GAIYIDA (ავტობუსი)

2022 წელს აუქციონი არ გამოცხადებულა