ვებსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.  იხილეთ ძველი ვერსია

ა(ა)იპ-ები

  /  ა(ა)იპ-ები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის             ა(ა)იპ-ები

1   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი“                                                         რევაზ მესხი                                                       551558509

2  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“                სალომე ქუთათელაძე                                             591446094

3    არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“                                                                                ნინო ხურცია                                                     577576276

4   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღბის გაერთიანება“                                               გიორგი იობიძე                                                    577375737

5   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“                                მანანა ტყეშელაშვილი                                               599722602

6  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“                                                           გიორგი ალიბეგაშვილი                                             595085084

7  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“                                           ნინო ნემსწვერიძე                                                     597102448

8   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება“                                 ლევან ჩანქსელიანი                                                    595957541

9   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“                                                                                   ამირან ვარდანიძე                                                   591059052

10   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება“                    დავით იობიძე                                                  599 64 42 72