ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ები

  /  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ები

სასპორტო სკოლების გაერთიანება

ტურიზმის განვითარების ცენტრი

ოლიმპიური ცენტრი

 

ენტეხის მუნიციპალიტეტის

 ()იპების    

 დასახელება

ხელმძღვანელი (სახელი გვარი) ტელეფონი შენიშვნა
 

1.

()იპ  ლენტეხის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება ბესარიონ გაზდელიანი 595 08 52 30  
 

2.

()იპ  ლენტეხის  სასპორტო სკოლების გაერთიანება ზაქრო ხვისტანი 599-360 100  
3 ()იპ  ლენტეხის  ო. ლიპარტელიანის სხელობის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი ელდარი ლიპარტელიანი 599 935 777  
4 ()იპ  ლენტეხის  ბაგა-ბაღების გაერთიანება ლამზირა გუგავა 551 87 79 57  
5 ()იპ  ლენტეხის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ეთერ მეშველიანი 595 09 79 47  
6 ()იპ  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის  . მუსელიანის სახელობის  მხარეთმცოდნეობის  მუზეუმი ინგა ონიანი 591-65-32-24  
7 ()იპ  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის ფერმერული მომსახურეობის სერვის ცენტრი მანიჟა ბენდელიანი 599 85 27 16  
8 ()იპ  სანიტარულეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა ცირა ლიპარტელიანი 551-94-83-17  
9 ()იპ  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონული ცენტრი გოგი ონიანი 599 75 06 05  
10 ()იპ   ლენტეხის თემებში მოსახლეობასთან ურთიერთობის საკონსულტაციო ცენტრი რაია ქურასბედიანი 591 81 23 65  
11 ()იპ  . მეშველიანის  სახელობის კულტურის  ცენტრი მაყვალა გაზდელიანი 599-57-78-62  
12 ()იპ   ტურიზმის განვითარების ცენტრი ,,ლაილა’’ ბესარიონ ჩანქსელიანი 598 71 07 01  
13 ()იპ   გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი როინ თედორაძე 591-25-11-29  
14 ()იპ კომუნალური მომსახურეობა და კეთილმოწყობა

 

ვიოლეტა ლიპარტელიანი 591-81-23-59

 

 
15 შპს ..გზა 2015“ გოჩა ლიპარტელიანი

 

599-85-27-12