სოფ. ლესემის ხიდის რეაბილიტაცია

სოფ. ლესემის ხიდის რეაბილიტაცია

სოფ. ლესემაში დასრულდა ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სამუშაო შეასრულა შპს. ,,ავტოგზა ლენტეხი-99''-მა. ღირებულება 47 ათასი ლარი.
ასევე მიმდინარეობს სოფ. ნანარში ხიდის რეაბილიტაცია, რომელსაც ასრულებს შპს. ,,ავტოგზა ლენტეხი-99''. სამუშაო დასრულდება ერთ კვირაში.