წყალსადენის სათავე-ნაგებობების ტენდერი

წყალსადენის სათავე-ნაგებობების ტენდერი

რცხმელურისა და ხოფურის თემებში გამოცხადებულია ტენდერი წყალსადენის სათავე-ნეგებობების რეაბილიტაციაზე.
1. სოფელ ხოფურსა და ნანარში წყალსადენის სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალის რეაბილიტაცია-მოწყობა, ღირებულება-119,179ლ
2. რცხმელურის თემის სოფლებში: რცხმელურის, ნაღომარის, გვიმბრალასა და ყვედრეშის წყალსადენის სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალის რეაბილიტაცია. ღირებულება- 153,423ლ.