საკრებულოს მორიგი სხდომა

საკრებულოს მორიგი სხდომა

14 მაისს, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდება, საკრებულოს მორიგი სხდომ შემდეგი დღის წესრიგით:
1. ,,დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და განსაზღვრის შესახებ'' ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 მარტის N-11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 2019 წლის 29 მარტის N-7 და N-8 დადგენილებების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.
/მომხ. ტ. აფაქიძე/

2. ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემორების განსაზღვრის შესახებ'' ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 მარტის N-11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
/მომხს. ტ. აფაქიძე/

3. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით პროექტების მოწონების თაობაზე.
/მომხ. ლ.ლიპარტელიანი/

4. ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 20 დეკემბრის N-33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხ. ტ. ჩანქსელიანი/

5. ავლინა ქურასბედიანის განცხადება - უძრავი ქონების დაკანონების თაობაზე.
/მომხ. მ. ჯანხოთელი/

6. ხოფურის ტერიტორიულ ერთეულში სოფ. ხოფურის ხიდისთვის ლაშა ქურასბედიანის სახელის მინიჭების თაობაზე.
/მომხ. ს. ქურასბედიანი/

7. სხვადასხვა.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე: /გ. გაზდელიანი/