სტიქიის შედეგების სალიკვიდიცაიო ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

სტიქიის შედეგების სალიკვიდიცაიო ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

ლენტეხის მუნიციპალიტეტს 2018 წელს სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ,,საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ’’ კანონით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდიდან გამოუყო 1 000 000 ლარი, რომლის ნაწილის ათვისებაც მოხდა 2018 წელს, ხოლო ნაწილი 931 000 ლარი გადმოვიდა 2019 წელს, ამ თანხის სატენდერო სამუშაოები უკვე დასრულებულია და მიმდინარეობს ხელშეკრულებების გაფორმება გამარჯვებულ ფირმებთან, შპს-თან და ინდმეწარმეებთან, რის შემდეგაც დაიწყება შესაბამისი პროექტების განხორციელება.