ფრაქციები

ირაკლი ქურასბედიანი

,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს’’ თავმჯდომარე

ტელ:  598 37 03 37

Email: 

 წევრები:  1დალი ტვილდიანი

               2.  მარეხი ონიანი

               3. დავით პირველი

 

მამუკა მუკბანიანი

,,ქართული ოცნება მრეწველების თავმჯდომარე

ტელ:  598 10 35 35

Email:  mukbaniani82@mail.ru

  წევრები:  1. ამირან ქურასბედიანი

                    2.  ამირან ლიპარტელიანი

                    3. გრიგოლ ლიპარტელიანი

 

რომან მუკბანიანი

ფრაქცია ,,ძლიერი მუნიციპალიტეტის-ს’’ თავმჯდომარე

ტელ:  599 71 11 67

Email: mukbaniani_r@mail.ru

ფრაქციის  წევრები:  1. მირიან ლიპარტელიანი

                             2.  დათო ლიპარტელიანი

 

 

სოსო ავალიანი

ქართული ოცნება კონსერვატორების თვმჯდომარე

ტელ:  598 74 17 68

Email: 

წევრები:  1. ირინა ლიპარტელიანი

              2.  ზურაბ ონიანი