კომისიები

                                                                          

ამირან ქურასბედიანი

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

ტელ:  599 85 27 13

კომისიის წევრები:  1. გრიგოლ ლიპარტელიანი

                                    2.  დავით პირველი

                                   3. მურადი ჩანქსელიანი

 

 

დავით პირველი

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურული კომისიის თავმჯდომარე

ტელ:  595 08 00 83

Email: davidpirveli@yahoo.com

კომისიის წევრები:  1. მამუკა მუკბანიანი

                                    2.  ამირან ქურასბედიანი

                                   3. ამირან ლიპარტელიანი

                                   4. მირიან ლიპარტელიანი

 

 

 

ირინე ლიპარტელიანი

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

ტელ:  599 85 26 68

Email: irinesakrebulo@gmail.com

 კომისიის წევრები:  1. ლიპარტელიანი ირინე

                                    2. ლიპარტელიანი დათო

                                   3. გუგავა ლამზირა

                                    4. მუკბანიანი რომანი

                                    5. ონიანი ზურაბი

 

 

ვახტანგ ჯანხოთელი

ქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარე

ტელ:  551 47 34 45