საკრებულოს წევრები

გაზდელიანი გიორგი

ლიპარტელიანი დათო

ქურასბედიანი ირაკლი

ტვილდიანი დალი

ონიანი მარეხი

გუგავა ლამზირა

ქურასბედიანი ამირან

ლიპარტელიანი ირინე

მუკბანიანი მურმან

ქურასბედიანი სოსო

ლიპარტელიანი ამირან

ავალიანი სოსო

მუკბანიანი მამუკა

ჯანხოთელი ვახტანგი

ტვილდიანი მურმან

ლიპარტელიანი დავით

პირველი დავით

ზურაბიანი ზურაბ

 ჩანქსელიანი მურადი

 ონიანი ზურაბ

ლიპარტელიანი გრიგოლ 

ლიპარტელიანი მირიან