მშენებლობის ნებართვა

 

  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისა და უნებართვო საქმეზე კონტროლის განყოფილება

  განყოფილების უფროსი ირაკლი ბენდელიანი

 ტელ: 598 34 55 77