დასუფთავების სერვისი

სახელი, გვარი: ვიოლეტა ლიპარტელიანი

თანამდებობა: ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურება და კეთილმოწყობის ხელმძღვანელი

ტელ: 591 81 23 59

ელ-ფოსტა: violetaliparteliani@gmail.com