ისტორიული ძეგლები

ისტორიული ძეგლები: ლენტეხის რაიონში მრავალი ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლია, აღსანიშნავია: 1. თეკალის ღვთაების ეკლესია(X-XI სს) 2.ჟახუნდრის წმინდა გიორგის ეკლესია (ჯგრაგ X ს) 3.ლუჯის ეკლესია (IX-XII სს) 4.ჩუკულის მთავარანგელოზთა ეკლესია (თარიგზელ IX-X სს) 5.ტვიბის მთავარანგელოზის ეკლესია (თარიგზელ X-XI სს) 6.სკალდის მთავარანგელოზის ეკლესია (თარიგზელ IX-X ს) 7.მახაშის წმინდა კვირიკეს ეკლესია (IX-X სს) 8.გულიდის შუასაუკუნეების ეკლესია 9.ჩიხარეშის ყიფიანების საგვარეულო ,,ოქონის"(გვიანდელი შუასაუკუნეების ეკლესია) 10.ძუღარეშის და ალაიდაბის (ადრეული შუასაუკუნეების ციხედარბაზები) 11.ა)თეკალის ბ) ბულეშის (თავად გარდაფხაძეების) გ)ლეუშერის 12. ჟახუნდრის (მცხეთაშის) 13. ჩუკულის (თავად გელოვანების) 14.ჩიხარეშის,ყანსავ ყიფიანის ციხე-კოშკები და ლეთოდი (გელოვანთა დედა-ციხე).