საკრებულოს სხდომა

✅ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ გათვალისწინებული პროექტების ნუსხა დაამტკიცეს.
✔აღნიშნულ საკითხზე სხდომის წევრებს დეტალური ინფორმაცია ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა, სოზარ ბენდელიანმა გააცნო. პროგრამის ფარგლებში, მცირე პროექტების დასაფინანსებლად 604.000 ლარია გამოყოფილი.
✔მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ჩატარდა კრება, სადაც მოსახლეობამ სოფლისთვის საჭირო პროექტები შეარჩია.
✔ პრიორიტეტულ პროექტებად სასმელი წყლის სისტემის, შიდა – სასოფლო გზების, სანიაღვრე არხებისა და გარე განათების მოწყობა განისაზღვრა.
➡საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი გაზდელიანმა ისაუბრა პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების მნიშვნელობაზე. თხოვნით მიმართა დეპუტატებს, მერის წარმომადგენლებთან ერთად, აკონტროლონ პროექტების შესრულების ხარისხი. მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ადგილობრივი მოსახლეობის სურვილი და მოთხოვნა.
➡საკრებულოს დეპუტატებმა „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა ერთხმად დაამტკიცეს.
✔სხდომის წევრებმა მოისმინეს და დადებითად შეაფასეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შედგენა – შესრულების ანგარიში, რომელიც საფინანსო სამსახურის უფროსმა, ტახუ ჩანქსელიანმა წარმოადგინა.
✔ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი. პირების 2021 წლის სამოქმედო გეგმა-პროგრამები, საკრებულოს დეპუტატებს დასამტკიცებლად ა(ა)ი. პირების ხელმძღვანელებმა წარუდგინეს.
✔განხილვის შემდეგ სხდომის წევრებმა გეგმა – პროგრამები წარმოდგენილი სახით დაამტკიცეს.