მაისი 2024

  /    /  მაისი

ახალი ეკონომიკური აქტივობებისა და ახალგაზრდობის სტიმულირების მიზნით, ლენტეხის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. რაჭა-ლეჩხუმ, ქვემო

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად, მთელი დღის განმავლობაში, სხვადასხვა ლოკაციებზე გამართულ კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში

დასასრულს უახლოვდება სოფელ ხელედიდან სკალდის მიმართულებით ძველი საავტომობილო (სამეურნეო) დანიშნულების გზის აღდგენა-რეაბილიტაციის და სოფელ ხელედში,