ივლისი 2022

  /    /  ივლისი

სს ,,ენერგო-პრო'' ჯორჯიას მიერ იგეგმებაზ 35კვ. ძაბვის საფაერო ელექტროგადამცემი ხაზი ,,ჩოლურის'' რეკონტრუქცია.   2604_დანართი #-2   2604_დანართი #-3   2604_დედანი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მჟავე წყლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ჩასხმულია კოშკისა და