აგვისტო 2021

  /    /  აგვისტო

#წყალიყველასოფელს საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წყლის სისტემების მოწყობა წარმოადგენს. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 25 სოფელში აქტიურად მიმდინარეობს წყალსადენი სისტემების

#სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა #განვითარებაყველასოფელს ,,სოფლის მხარდაჭერის’’ პროგრამის ფარგლებში სოფლის მოსახლეობა კრებებზე ერთობლივად თანხმდება სოფლის საჭიროებებზე და ამ პროგრამის დახმარებით

#ჩემისოფელი #ყარიში სოფელ ყარიშში გზის მობეტონების და სანიაღვრე არხების სამუშაოები დასრულების ფაზაშია. პროექტი, რომლის ფარგლებში წელს ნახევარ კილომეტრიანი

პროექტები,რომლებიც მოსახლეობას აწუხებდა! აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სოფელ ლასკადურაში 520 მეტრიანი სიგრძის -შიდა სასოფლო გზის რკინა-ბეტონით მოწყობის