ტენდერები

  /  ტენდერები
სოფ. წანაშში იფხალდის მიმართულებით საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია.(მეორე ეტაპი)
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება101`400 ლარი.შესყიდვის ბმული:
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=481927&lang=ge
სოფ.ფანაგაში მაგისტრალის და სათავე ნაგებობის მოწყობა და ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის სოფ.ხაჩეშში (ტვიბლედის უბანი) წყალსადენის მოწყობა.
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 84`477 ლარი.
შესყიდვის ბმული: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=482019&lang=ge
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: გვიმბრალაში,შკედში (ლაბადოლის
უბანში) და ლასკადურაში (კვიცკრის პირველი უბანის მეორე ეტაპი)
წყალსადენების მოწყობა.
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 75`074.lari.  შესყიდვის ბმული:
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=482031&lang=ge
ჩიხარეშის თემში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით.(ლაშხარაში)
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 56`119lari. შესყიდვის ბმული: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=480800&lang=ge
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჟახუნდერში ალეკო ონიანის სახელობის სკვერის და მემორიალის მოწყობა 145`547 ლარი.
შესყიდვის ბმული: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=475458&lang=ge
1.ჩიხარეშის თემში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით.(მარგვიში, ნაცული). 121`432 ლარი.
შესყიდვის ბმული:
go=473801&lang=ge
2.ჩიხარეშის თემში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით.(მელე,ჩიხარეში)199`112ლარი.
შესყიდვის ბმული:
3.ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.სასაშში ემზარ ონიანის სახელობის სკვერის მოწყობა 334`431ლარი.შესყიდვის ბმული:
4. ჩიხარეშის თემში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით.(ლაშხარაში,ახალშენი) 101`180 ლარი. შესყიდვის ბმული:
5. ჩიხარეშის თემში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით. (სოფ.შკედში შკედშირელის კალაპოტის გამაგრება ჯებირებით და შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია ( სამების ეკლესიასთან) 100`948 ლარი.
შესყიდვის ბმული:
6. დაბა ლენტეხში არსებული სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია.(1-ლი ეტაპი) . 748`302 lari.შესყიდვის ბმული:
7. სოფელ წანაშში იფხალდის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია(პირველი ეტაპი) 362`522 ლარი.შესყიდვის ბმული:
დაბა ლენტეხში ჭავჭავაძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა  74`568 lari.
შესყიდვის ბმული: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=471995&lang=ge

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: მაზაშში და ლესემაში (ჩხალვარის უბანში) წყალსადენების მოწყობა 40`395 lari.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ჭველფში (ქვედა უბანი) და საყდარში(ესიერის უბანში) წყალსადენების მოწყობა  37`235 ლარი.

 სოფელ ხაჩეშში, ხურაშვილის უბანში საცალფეხო ხიდის მოწყობა, ხოლო სოფელ წანაშში ხიდბოგირების საფარით მოწყობა,
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 147`101.00 ლარი:  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=471504
სოფელ სასაშში ნაპირსამაგრის მოწყობა და ლუჯისთან დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია(გამაგრების სამუშაოები)
ღირებულებით: 200`599.00
 სოფელ ლეუშერში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით (გზის დამცავი საყრდენი კედლების მოწყობა) ღირებულებით  85`023 ლარი.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ადგილ ლათქორიაში წყალსადენის მოწყობა  ღირებულებით 77`876 ლარი .
 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუკულში მინი სტადიონის მოწყობა ღირებულებით  56`272 ლარზე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელედში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით ღირებულებით 80`588 ლარზე.
ხოფურის თემში სოფელ ნანარის გზის მოწყობა რკინაბეტონის საფარით ღირებულებით 326`225 ლარზე
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანარში წყალსადენების მოწყობის რეაბილიტაცია,  ღირებულებით: 125,182.
შესყიდვის ბმული: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=471749&lang=ge

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფაყის გზის მოწყობა ბეტონის საფარით,ღირებულებით  101`400 ლარით.

 https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=471223&lang=ge

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოფურში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით და გზის საყრდენი კედლის მოწყობა.ღირებულებით 99`343ლარი.
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=471239&lang=ge

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი:
2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების ფარგლებში, კურორტ მუაშის მიმართულებით საავტომობილო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით.
დაბა ლენტეხის თემში სოფ: ყარიშის, მაცხვარლამეზურის, მელურა-გულიდის, ლასკადურისა და ბაბილის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების მოწყობა ბეტონის საფარით.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ ხელედში ძუღვარეშის უბანში საავტომობილო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით.(პირველი ეტაპი)

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს გამოცხადებული ტენდერები:

 1. ქვედა გულიდაში წალეკილი საავტომობილო გზის აღდგენა, არსებული 200 მეტრიანი სანიაღვრე არხის გადახურვა ლითონის ცხაურით, ახალი სანიაღვრე არდხის მოწყობა 270 გრ მეტრზე და სოფ.კახურაში საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლესემის (ზედა)წყალსადენების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სოფ წანაშში კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 3. დაბა ლენტეხში ხერგიანის ქუჩაზე ღობეების და სანიაღვრე არხების მოწყობა.
 4. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლესემის (ზედა)წყალსადენების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სოფ წანაშში კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 5. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. საყდარის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.
 6. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ლუჯიში და სასაში წყალსადენის სათავე ნაგებობების ,მაგისტრალისა და შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები.
 7. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჩიხარეშში წყალმიმღები ავზის , გამანაწილებელი ავზის და მაგისტრალის მოწყობა.
 8. სოფ ბავარში და ადგილ ლექართაში წყალსადენების მოწყობა რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 9. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ჩოლურის და ცანის თემში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 10. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფ სასაშში სალოცავ ქვიშის მიმართულებით საავტომობილო გზის მოყობისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 11. დაბა ლენტეხის სოფ. ჭველიერში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია.
 12. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ: თეკალში ხიდის რეაბილიტაცია.
 13. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელებში: ჟახუნდერში (ქვედა უბანი, ბაპიშერის და დევადრიანების უბანში,) ჩუკულში (ნაკიშერი, ლეკუმბასტის უბანში) და ლეღვანში წყალსადენის მოწყობა/რეაბილიტაცია.
 14. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ: შკედში წყალსადენის მოწყობა/რეაბილიტაცია.
 15. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელებში: მაზაში,ხოფური, ყვედრეშში და რცხმელურში წყალსადენის მოწყობა/რეაბილიტაცია.
 16. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ჟახუნდრის თემში საავტომობილო გზების, ბეტონის საყრდენი კედლების და სანიაღვრე ახრების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 17. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.წანაშში იფხალდის მიმართულებით საავტომობილო გზის რკინაბეტონის საფარით მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 18. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებშ:.ნაცულში , ახალშენში და ლაშხარაში საავტომობილო გზის მოწყობა რკინაბეტონის საფარით ხოლო სოფ .მელეში და სოფ.ჩიხარეშში შემაკავებელი კედლების და სანიაღვრე ახრების მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 19. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.სასაშის მიმართულებით და სოფ.ლეკოსანდში საავტომობილო გზის რკინაბეტონის საფარით მოწყობა და სოფ ლემზაგორში სანიაღვრე არხის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 20. სოფ.სასაშშ ალეკო და ემზარ ონიანების სახელობის სკვერის მოწყობისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 21. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ფაყის მიმართულებით საავტომობილო გზის მოწყობა რკინაბეტონის საფარით და
  მთა სკიმერის მიმართულებით საავტომობილო გზის აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 22. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლის შენობის სრული რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 23. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში გათბობის სისტემის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 24. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელებში: ლასკადურაში, ბაბილში,კახურაში, გაღმა ბაბილში და გულიდაში წყალსადენის მოწყობა/რეაბილიტაცია.
 25. დაბა ლენტეხში ჭავჭავაძის ქუჩაზე, ლექართის უბანში,ახალი დასახლების უბანში და ლეგვერალში წყალსადენის მოწყობა/რეაბილიტაცია.
 26. დაბა ლენტეხის თემში საავტომობილო გზების რკინაბეტონის საფარით მოწყობის და სანიაღვრე არხის მოწყობისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 27. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელებში : ლექსურა, გიოშერის უბანი, სოფ. მელურა ნაკიდოშერის უბანში და მელურაში წყალსადენის მოწყობა/რეაბილიტაცია.