ვებსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.  იხილეთ ძველი ვერსია

ტენდერები

  /  ტენდერები
✅ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი:
2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების ფარგლებში, კურორტ მუაშის მიმართულებით საავტომობილო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით.
დაბა ლენტეხის თემში სოფ: ყარიშის, მაცხვარლამეზურის, მელურა-გულიდის, ლასკადურისა და ბაბილის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების მოწყობა ბეტონის საფარით.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ ხელედში ძუღვარეშის უბანში საავტომობილო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით.(პირველი ეტაპი)

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს გამოცხადებული ტენდერები:

 1. ქვედა გულიდაში წალეკილი საავტომობილო გზის აღდგენა, არსებული 200 მეტრიანი სანიაღვრე არხის გადახურვა ლითონის ცხაურით, ახალი სანიაღვრე არდხის მოწყობა 270 გრ მეტრზე და სოფ.კახურაში საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლესემის (ზედა)წყალსადენების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სოფ წანაშში კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 3. დაბა ლენტეხში ხერგიანის ქუჩაზე ღობეების და სანიაღვრე არხების მოწყობა.
 4. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლესემის (ზედა)წყალსადენების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სოფ წანაშში კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 5. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. საყდარის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.
 6. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ლუჯიში და სასაში წყალსადენის სათავე ნაგებობების ,მაგისტრალისა და შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები.
 7. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჩიხარეშში წყალმიმღები ავზის , გამანაწილებელი ავზის და მაგისტრალის მოწყობა.
 8. სოფ ბავარში და ადგილ ლექართაში წყალსადენების მოწყობა რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 9. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ჩოლურის და ცანის თემში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 10. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფ სასაშში სალოცავ ქვიშის მიმართულებით საავტომობილო გზის მოყობისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 11. დაბა ლენტეხის სოფ. ჭველიერში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია.
 12. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ: თეკალში ხიდის რეაბილიტაცია.
 13. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელებში: ჟახუნდერში (ქვედა უბანი, ბაპიშერის და დევადრიანების უბანში,) ჩუკულში (ნაკიშერი, ლეკუმბასტის უბანში) და ლეღვანში წყალსადენის მოწყობა/რეაბილიტაცია.
 14. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ: შკედში წყალსადენის მოწყობა/რეაბილიტაცია.
 15. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელებში: მაზაში,ხოფური, ყვედრეშში და რცხმელურში წყალსადენის მოწყობა/რეაბილიტაცია.
 16. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ჟახუნდრის თემში საავტომობილო გზების, ბეტონის საყრდენი კედლების და სანიაღვრე ახრების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 17. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.წანაშში იფხალდის მიმართულებით საავტომობილო გზის რკინაბეტონის საფარით მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 18. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებშ:.ნაცულში , ახალშენში და ლაშხარაში საავტომობილო გზის მოწყობა რკინაბეტონის საფარით ხოლო სოფ .მელეში და სოფ.ჩიხარეშში შემაკავებელი კედლების და სანიაღვრე ახრების მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 19. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.სასაშის მიმართულებით და სოფ.ლეკოსანდში საავტომობილო გზის რკინაბეტონის საფარით მოწყობა და სოფ ლემზაგორში სანიაღვრე არხის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 20. სოფ.სასაშშ ალეკო და ემზარ ონიანების სახელობის სკვერის მოწყობისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 21. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.ფაყის მიმართულებით საავტომობილო გზის მოწყობა რკინაბეტონის საფარით და
  მთა სკიმერის მიმართულებით საავტომობილო გზის აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 22. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლის შენობის სრული რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 23. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში გათბობის სისტემის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 24. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელებში: ლასკადურაში, ბაბილში,კახურაში, გაღმა ბაბილში და გულიდაში წყალსადენის მოწყობა/რეაბილიტაცია.
 25. დაბა ლენტეხში ჭავჭავაძის ქუჩაზე, ლექართის უბანში,ახალი დასახლების უბანში და ლეგვერალში წყალსადენის მოწყობა/რეაბილიტაცია.
 26. დაბა ლენტეხის თემში საავტომობილო გზების რკინაბეტონის საფარით მოწყობის და სანიაღვრე არხის მოწყობისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.
 27. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელებში : ლექსურა, გიოშერის უბანი, სოფ. მელურა ნაკიდოშერის უბანში და მელურაში წყალსადენის მოწყობა/რეაბილიტაცია.