სოფ. ყარიშის გზის მობეტონება

სოფელ ყარიშში გზის მობეტონების და სანიაღვრე არხების სამუშაოები დასრულების ფაზაშია.
პროექტი, რომლის ფარგლებში წელს ნახევარ კილომეტრიანი ბეტონის საფარი დაიგო და ასევე 400 მეტრიანი სანიაღვრე არხები მოეწყო რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ფინანსდება. მისი ღირებულება 150 000 ლარია. შემსრულებელი შპს ,,გამა+’’.
შიდა სასოფლო გზების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები მომდევნო წლებშიც აქტიურად გაგრძელდება.