საკრებულოს მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების აღსრულებაზე კონტროლი

  /  საკრებულოს მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების აღსრულებაზე კონტროლი