პროექტები,რომლებიც მოსახლეობას აწუხებდა!

პროექტები,რომლებიც მოსახლეობას აწუხებდა!
აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სოფელ ლასკადურაში 520 მეტრიანი სიგრძის -შიდა სასოფლო გზის რკინა-ბეტონით მოწყობის სამუშაოები.
გზის ამ მონაკვეთით, 4 სოფლის მოსახლეობა უკავშირდება დაბა ლენტეხს, რაც მიშვნელოვნად ამცირებს გადაადგილების დროს და ხელს უწყობს მათ შეუფერხებელ გადადგილებას.
ამ ეტაპზე, დასრულებულია გზის ზედა საფარის მოწყობის (მოხრეშვა-დატკეპვნა) სამუშაოები.
პროექტს, ასრულებს ავტოგზა ,,ლენტეხი- 99”, რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს 148 521 ლარს.