მოითხოვე ინფორმაცია

  /  მოითხოვე ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა

ინფორმაციის მისაღებად შეავსეთ მოცემული ფორმა (ყველა ველის შევსება სავალდებულოა)