თანამშრომლობა სუფთა გარემოსთვის

  /  თანამშრომლობა სუფთა გარემოსთვის

                                 

პროექტის დასახელება თანამშრომლობა სუფთა გარემოსთვის

 

პროექტის წამყვანი პარტნიორი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
პროექტის პარტნიორები კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი, სომხეთის ფილიალი, სომხეთი
ქალაქ უნგენის მერია, მოლდოვა
ასოციაცია ტექნოპოლ გალაცი, რომუნეთი
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“
პროექტის მიზანი ხელი შეუწყოს გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და მდინარეების დაბინძურების შემცირებას,  ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომების დანერგვისა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების გზით საქართველოში, სომხეთში, მოლდოვასა და რუმინეთში.

 

პროექტის ამოცანები 1.     საქართველოს, სომხეთისა და მოლდოვის შერჩეულ სასოფლო თემებში ნარჩენების მართვის ევროკავშირის გამოცდილების გაზიარება და ნარჩენების სეპარირების დანერგვა.

2.     თანამშრომლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეებზე სუფთა გარემოს, ნარჩენების მართვის თანამედროვე პრაქტიკის შესახებ სამიზნე ჯგუფების ცოდნისა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისათვის  საქართველოში, სომხეთში, მოლდოვასა და რუმინეთში.

პროექტის აქტივობები

 

ნარჩენების სეპარირების/რეციკლირების შესახებ ევროკავშირის გამოცდილების გაზიარება.
პლასტიკისა და ქაღალდის ნარჩენების სეპარირების დანერგვა წყალტუბოს და ხონის მუნიციპალიტეტების 7 სასოფლო თემსა და დილიჟანის და ვანაძორის მუნიციპალიტეტების (სომხეთი) 4 სასოფლო თემში.
პლასტიკისა და ალუმინის ნარჩენების შეგროვების  ორგანიზება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურისტულ  ობიექტებზე
რეციკლირების კონსულტაციისა და განათლების ცენტრის შექმნა  ქ.უნგენში (მოლდოვა), ნარჩენების სეპარირების გამოცდილების გაზიარებისა და დანერგვისათვის უნგენის რაიონში (მოლდოვა) სასოფლო თემებში.
ნარჩენების კომპოსტირების  პოპულარიზაცია საქართველოს, სომხეთისა და მოლდოვის შერჩეულ სასოფლო თემებში.
გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო პროგრამა მდინარეების დაბინძურებისა და ნარჩენების მართვის 3R პრინციპის შესახებ საქართველოში, სომხეთში, მოლდოვასა და რუმინეთში.
ტრენინგები ნარჩენების მართვის  3R პრინციპის შესახებ სამიზნე ჯგუფებისათვის.
პუბლიკაციები მდინარეების დაბინძურების და ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომების შესახებ.

დასუფთავების აქციები საქართველოში, სომხეთში, მოლდოვასა და რუმინეთში.

საზაფხულო მწვანე ბანაკები ახალგაზრდებისათვის საქართველოსა და მოლდოვაში.
სასოფლო თემებში ნარჩენების მართვის შესახებ ეროვნული ფორუმები საქართველოში, სომხეთში, მოლდოვასა და რუმინეთში.
წყალტუბოს და ხონის ადგილობრივი გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმების შემუშავება.
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება დილიჟანისათვის (სომხეთი).
პროექტში ჩართულ მუნიციპალიტეტებს შორის თანამშრომლობის შეთანხმებების გაფორმება.
პროექტის ვადები 01.05.2020- 30.04.2022
დონორი ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის ქვეყნების 2014-2020 წლების პროგრამა

 

Project title Anti-Littering Partnership for Green Rural Areas

 

Lead Partner Tskaltubo Municipality
Project Partners REC Caucasus Armenia
Ungheni City Hall, Moldova
Association Tehnopol  Galati, Romania
Imereti Scientists’ Union “Spectri”, Georgia
Project Aim

 

To contribute to the improvement of environmental quality and reducing river littering in rural areas by supporting the introduction of modern practice of waste management and environmental awareness raising through the cross-boundary cooperation and cross-sectoral partnership in Georgia, Armenia, Moldova and Romania.
Specific Objectives 1.     Increasing capacity of the selected rural communities of Georgia, Armenia and Moldova by sharing and introducing the European approaches and experience of the 3R principle of waste management.

 

2.     The development of transboundary cooperation and cross-sectoral partnership for anti-littering protection, public awareness raising and environmental education in rural areas of Georgia, Armenia, Moldova and Romania.

Activities Sharing the EU experience and best practice of waste separation/recycling in rural areas. Study tour to Galati (Romania) for representatives of Georgia, Armenia and

Moldova

Introduction of plastic and paper collection in 7 rural communities of Tskaltubo and Khoni municipalities (Georgia) and 4 rural communities of Dilijan and Vanadzor Municipalities (Armenia).
Plastic and aluminum collection in tourist areas of Tskaltubo municipality.
Establishment of the Consultation and Education Point on Recycling in Ungheni (Moldova), for the introduction of Ungheni City’s waste separation experience in the rural communities of Ungheni district
Promotion of composting in the selected rural communities of Georgia, Armenia and Moldova.
Preparation of the Municipal Waste management Plan of Dilijan Municipality (Armenia)
Preparation of Local Environmental Action Plans for Tskaltubo and Khoni Municipalities (Georgia).
Anti-Littering education program regarding river and marine litter problems and the 3R principle of waste management in Georgia, Armenia, Moldova and Romania.
Trainings on 3R principles of waste management for target groups.
Publications on rivers litter and modern waste management
Clean up events in Georgia, Armenia, Moldova and Romania.
The Summer Green Camps for youth in Georgia and Moldova.
National Forums on waste-free rural areas in Georgia, Armenia, Moldova and Romania.
Sister Cities Agreements between municipality involved in the project
Project duration 01.05.2020- 30.04.2022
Financial assistance EU JOP Black Sea Basin 2014-2020