ანგარიში

  /  ანგარიში

ანგარიშის მოსმენა 2023

 


ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების  2023 წლის ანგარიშები:

 1.საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2023წ.

 

 

 

2. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ანგარიში

 

3. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ანგარიში

 

4. ფრაქციის ,,მოქალაქეები საქართველოსთვის” ანგარიში.

 

5. საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომრის ანგარიში

 

 6. საკრებულოს სივრცითდაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში

 

7. საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში

8.,,ფრაქცია ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს’ თავმჯდომარის ანგარიში

 

9.საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში

 

 10.საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში

 

 11.გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში 2023წ

 

 12.ანგარიში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე

       საჯარო ინფორმაციის რეესტრი

 

 13.საკრებულოს აპარატის უფროსის ანგარიში 2023წ

 

 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში

საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2022წ

საფინანსო კომისიის ანგარიში

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომიოსიის თავმჯდომარის ანგარიში

ფრაქცია,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს ანგარიში

მევლუდ ლიპარტელიანის ანგარიში

აპარატის ანგარიში 2022წ.

ქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის ანგარიში