(+995) 591 812361
lentekhi@yahoo.com

საინფორმაციო კამპანია უვიზო მიმოსვლის ფარგლებში

უვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, სსიპ ,,საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ’’, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ საჯარო მოხელეებთან, შეხვედრა გამართა.