(+995) 591 812361
info@lentekhi.gov.ge

სპორტი

 ლენტეხის სასპორტო სკოლების გაერთიანების დირექტორი ზაქრო ხვისტანი.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს: ქართული ჭიდაობის, ძიუდოს, სამბოს, მეკლდეურობის, ფეხბურთის, ფრენბურთის, რაგბის, ჭადრაკის, მძლეოსნობის და კრივის სექციები.